ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İKT 101 İktisada Giriş I X
X
X
X
X
X
X
İKT 102 İktisada Giriş II X
X
X
X
X
X
X
İKT 151 Sosyolojiye Giriş X
X
X
X
X
İKT 152 Siyaset Bilimine Giriş X
X
X
İKT 201 Mikroiktisat I X
X
X
X
X
İKT 202 Mikroiktisat II X
X
X
X
X
X
İKT 203 Makroiktisat I X
X
X
X
X
İKT 204 Makroiktisat II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 205 Sosyal Bilimler İçin Matematik I X
X
X
X
X
İKT 206 Sosyal Bilimler için Matematik II X
X
X
X
İKT 207 İstatistik I X
X
X
X
X
İKT 208 İstatistik II X
X
X
X
X
İKT 241 Girişimcilik X
X
İKT 253 Uygarlık Tarihi I X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 254 Uygarlık Tarihi II X
X
X
X
X
X
İKT 301 Ekonometri I X
X
X
X
X
X
X
İKT 302 Ekonometri II X
X
X
X
İKT 303 Uluslararası İktisat I X
X
X
X
X
X
İKT 304 Uluslararası İktisat II X
X
X
X
X
X
X
İKT 311 Çalışma Ekonomisi X
X
X
X
X
İKT 312 Sağlık Ekonomisi X
X
X
X
X
X
İKT 313 Kamu Maliyesi X
X
X
X
X
X
X
İKT 315 Oyun Teorisi X
X
X
X
X
İKT 316 Endüstriyel Organizasyon X
X
X
X
X
İKT 317 Göç Ekonomisi X
X
X
X
X
X
İKT 320 Maliye Politikası X
X
X
X
X
X
X
İKT 321 Büyüme Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 322 Kalkınma Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 331 Para Teorisi X
X
X
X
X
X
X
İKT 332 Para Politikası X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 334 Uluslararası Finans X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 361 İktisat Tarihi X
X
X
X
İKT 362 İktisadi Düşünceler Tarihi X
X
X
X
X
X
X
İKT 401 Uygulamalı Ekonometri X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 411 Davranışsal İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 412 Yenilik Ekonomisi X
X
X
X
X
İKT 421 Türkiye Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 422 Küresel Ekonomi X
X
X
X
X
X
X
İKT 423 Entegrasyon Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 431 Finansal İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 432 Yatırım Projeleri Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 434 Finansal Ekonometri X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 441 Öngörü Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 442 Veri Madenciliği X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 443 E-Ticaret X
X
X
X
X
X
X
İKT 451 Kurumsal İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 452 Politik İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 460 Bitirme Çalışması X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 461 Çevre Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 462 Enerji Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 463 İslam İktisadı ve Finansı X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 464 Sürdürülebilirlik ve Yönetişim X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->