ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Kimya bölümü lisans mezunları; özel sektör, kamu ve hizmet sektörü ile endüstriyel işletmelerde ve laboratuvarlarda çalışma imkânı bulmaktadırlar. Kimya bölümü mezunları genel olarak; ilaç, temizlik malzemeleri, naylon, çeşitli plastik eşyalar vb. malzemeler, içecek, tarım (gübre), boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini ve analizini gerçekleştirebildikleri için bu maddeler ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları ve üretim yapan kurumlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük mezunlarımızın başlıca çalışma alanlarıdır. Özellikle Türkiye’de organize sanayinin gelişmesinde öncü rol oynayan Gebze bölgesinde yer alan bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, sanayinin ve endüstrisinin en çok ihtiyaç duyduğu elemanlar arasında yer almaktadırlar. Kimyacılar aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Kimya öğretmeni olarak dershane, özel ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışabilirler.

-->