ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Matematik bölümü lisans mezunları; eğitim, muhasebe, bütçeleme ve finans analizi, pazarlama araştırmaları, demografi, bankacılık ve finans alanlarında görev yapabilirler.

-->