ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI


  TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
  • Lise diploması
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak
  • Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme yapılır.

  YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Başvurulara ilişkin açıklamalar ve başvuru tarihleri GTÜ'nün web sayfasında duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında GTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Aday en fazla 3 bölüm için tercih yapabilir, başvuruda bir tercih formu doldurulur.

Yerleştirmede ulusal ve uluslararası sınavları ve bu sınavlarda alınan asgari puanlar esas alınır. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) sonuçlarının geçerliliği süresizdir. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS vb.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

Başvurular, GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.

  DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Öğrenci, kendi üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olmalıdır. Öğrencinin üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında kurumlararası anlaşma bulunmalıdır. Üniversite, öğrenciyi resmi yollarla ilgili değişim programına aday olarak göstermelidir. Öğrencinin kendi üniversitesi, başvuru evraklarını GTÜ Dış İlişkiler Ofisine gönderir. Başvurular, ilgili bölüm ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilir.

-->