ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNİYET KOŞULLARI


Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 16 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 4 yıldır (Bir yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç).

Ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili bölüm tarafından belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanır.

-->