ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖNCEKI (ÖRGÜN, YAYGIN VE OKUL DIŞI) EĞITIMIN TANINMASI


  ÖRGÜN EĞİTİMİN TANINMASI

Diğer Üniversitelerden Geçiş Yapan Öğrenciler

Öğrencilerin GTÜ lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşmeden önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınmaktadır. Önceki eğitim kapsamında diğer üniversitelerden alınmış olan dersler İntibak Komisyonunun söz konusu programa uygun bulması halinde tanınarak notu transkriptine işlenir. Bu dersler transkriptte transfer ders olarak görünür ve “T” harfi ile belirtilir.

Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne başvuru yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere sadece YÖK derslerinden muafiyet verilir. Bu öğrencilerin birinci sınıfın birinci yarıyılına kayıtları yapılır ve eğitime devam hakkı verilir. Muaf olunan dersler “M” harfi ile gösterilir.

Yabancı Dil Muafiyeti

GTÜ lisans veya yüksek lisans programlarına yerleşmeden önce herhangi bir örgün, yaygın veya okul dışı eğitim kapsamında yabancı dil eğitimi almış olan öğrenciler Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında başarılı (min.puan: 100/60) olmaları durumunda hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve bu muafiyetleri transkriptlerine işlenir. Öğrencilerin muaf olduğu dersler transkriptte “M” harfi ile gösterilir.

  YAYGIN VE OKUL DIŞI ÖĞRENMENİN TANINMASI

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (yaygın ve okul dışı) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Gebze Teknik Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Bu alanda beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

-->