ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Temel düzey Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bilgisi edinmek

BECERİ

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak
 2. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
 3. Malzeme tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlamak, deneyleri tasarlayıp yürütmek
 4. Malzeme karakteristik ve özellikleri ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözmek
 5. Mühendislik uygulamaları için farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
-->