ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

BECERİ

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
 2. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
 3. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
 4. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
 5. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

Öğrenme Yetkinliği

 1. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
 2. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
 2. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak
 3. Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar bulacak öz-güvene sahip olmak

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

 1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
 2. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak
-->