ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

 1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir.

BECERİ

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik donanımlarını makine mühendisliği ile ilişkili problemlerde uygulama yeteneğine sahiptir.
 2. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
 3. Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkili bir şekilde kullanır.
 4. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder.
 5. Deneysel, matematiksel model ve bilgisayar ortamında simülasyon çalışmaları yapar, verileri analiz eder ve sonuçlarını yorumlar.

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bireysel olarak ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışma yeteneğine sahiptir.
 2. Modern iletişim sistemlerini kullanarak veri tabanlarını ve bilgi kaynaklarını inceler ve güncel bilgiye verimli bir biçimde erişir.

Öğrenme Yetkinliği

 1. Diğer mühendislik alanlarındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenme eğilimine sahiptir.
  1. İletişim ve Sosyal Yetkinlik

   1. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanır, teknik ve mesleki iletişimde bu dili etkin olarak kullanır.
   2. 2. Teknik iletişim metodu olarak teknik resimi, bilgisayarlı çizim, tasarım ve analiz programlarını etkin olarak kullanır.
   3. 3. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar.

   Alana Özgü Yetkinlik

   1. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir.
   2. 2. Sistem dinamiği, kontrol ve enerji alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir.
   3. 3. Profesyonel meslek hayatında, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
   -->