ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler şu yetilere sahip olurlar:

BİLGİ

  1. Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma.

BECERİ

  1. Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme.

  2. Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme.

YETKİNLİK

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışma.

Öğrenme Yetkinliği

  1. Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme.

  2. Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı yapabilecek düzeyde akıcı bir İngilizce bilgisine sahip olma.

  2. Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  1. Profesyonel ve etik değerler sergileme.

-->