ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine temel Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bilgisi ile malzeme tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip yorumlayacak, deneyleri tasarlayıp yürütecek, malzeme karakteristik ve özellikleri ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlayıp, formüle edecek yetileri kazandırmayı; gerek mühendislik mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

-->