ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine teori ve uygulamada temel kimya bilgisi, Kimya problemlerini tanımlamak ve çözmek için fen ve matematikten faydalanma yeteneğini kazandırmayı; gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. GTÜ Kimya Bölümü olarak öncelikli hedefimiz, Bölümümüzden mezun olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kimya biliminin gereksinimleri ve bölgesel/küresel endüstrinin gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünme, sorun çözme ve yaratıcılık özelliklerine sahip araştırmacı ve uygulayıcı bireyler olmasıdır. Bu nedenle, Bölümümüz öğrencileri karşılaşabilecekleri problemlerin çözümünde ve bilimsel araştırmalarında katılımcı, paylaşımcı, disiplinler arası işbirliğine açık ve bütüncül bir bakış açısına sahip olmaları için teşvik edilmektedir.

-->