ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Biyomühendislik Lisans Programı, biyomühendisliğin başlıca alt alanlarını kapsayacak bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, biyomühendisliğin alt alanları olan biyomalzeme, genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyoinformatik ve biyoproses mühendisliği alanlarında teorik ve uygulamada bilgi sahibi mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Çok yönlü bir mühendislik dalı olan biyomühendislik lisans programımızın mezunları, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi; deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi; mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; analitik düşünme, bilimsel ve endüstriyel problemleri eleştirel yorumlayabilme becerisi gibi çok yönlü becerilere sahip olarak mezun olacaklardır.

-->