ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

PROGRAM TANIMI


Program, öğrencilerine teori ve uygulamada temel İktisat bilgisi, iktisadi problemleri tanımlamak ve çözmek için matematik, istatistik ve ekonometri bilim dallarından faydalanma yeteneğini kazandırarak ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca kamu kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkânı bulabilmelerine yardımcı olmaktadır

-->