ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
BİLGİ
 1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanında temel bilgi düzeyine sahiptir.
X                      
BECERİ
 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik donanımlarını makine mühendisliği ile ilişkili problemlerde uygulama yeteneğine sahiptir.
  X       X            
 1. Mühendislik problemlerini belirlenmiş yöntemler ve modern mühendislik araçları kullanarak tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahiptir.
        X              
 1. Makine mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve etkili bir şekilde kullanır.
      X                
 1. Modern mühendislik araçlarını kullanarak bir sistemi, sistem bileşenlerini ya da süreci tasarlar ve analiz eder.
    X     X            
 1. Deneysel, matematiksel model ve bilgisayar ortamında simülasyon çalışmaları yapar, verileri analiz eder ve sonuçlarını yorumlar.
    X X                
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Bireysel olarak ve/veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışma yeteneğine sahiptir.
            X          
 1. Modern iletişim sistemlerini kullanarak veri tabanlarını ve bilgi kaynaklarını inceler ve güncel bilgiye verimli bir biçimde erişir.
        X              
YETKİNLİK Öğrenme Yetkinliği
 1. Diğer mühendislik alanlarındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenme eğilimine sahiptir.
                X      
YETKİNLİK İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanır, teknik ve mesleki iletişimde bu dili etkin olarak kullanır.
                  X    
 1. Teknik iletişim metodu olarak teknik resimi, bilgisayarlı çizim, tasarım ve analiz programlarını etkin olarak kullanır.
                  X    
 1. Ekonomik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik kısıtlamaları dahilinde güncel sorunlara mühendislik çözümleri arar.
            X          
YETKİNLİK  Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
 1. Mekanik ve termal sistemler alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir.
                    X  
 1. Sistem dinamiği, kontrol ve enerji alanlarında projeler hazırlayıp, yöneterek bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilir.
    X                  
 1. Profesyonel meslek hayatında, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının mesleki ve etik sorumlulukları ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
          X            
-->