ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde toplantı ve seminer salonu düzeninde derslik mevcuttur. Ayrıca diğer mühendislik bölümlerindeki derslikler kullanılabilir.

 

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için üniversitemizde genel öğrenci kullanımına açık enstitü ve bölümlerdeki bilgisayar/laboratuvar altyapısı kullanılabilir. Üniversite çapında kablosuz eduroam erişimi mevcuttur.

 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, akıllı şehir ve akıllı coğrafi veri altyapısı kullanım olanağı sunulmuş ve ortak laboratuvar geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Özel sektör AR-GE şirketleri ile imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında, ulaşım ve trafik mühendisliği eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere programlar temin edilmektedir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; üniversite içerisinde ağ ve bilgisayar alt yapısının oluşturulması, web sayfasının yapılması, üniversiteye bağlı birimlerin satın almak istedikleri bilgisayar ve çevre birimleri için satın alma teknik şartlarının oluşturulması, üniversiteye bağlı birimlerin gereksinmelerini karşılayacak programlar üretmesi veya bu birimlerde kullanılabilecek paket programları temin edilmesi, bu programların kullanımı hakkında eğitim verilmesi gibi görevleri yürütmektedir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Destek Grubu, GTÜ demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını yapar. Donanım Destek Grubu, Intranet kurulumuna yardımcı olur ve sistemin sürekliliğini sağlar. Herhangi bir arıza durumunda bilgisayarda meydana gelebilecek dosya ve program silinmesinden Donanım Destek Grubu personeli sorumlu değildir. Kullanıcılar kendi yedeklerinden sorumludurlar. Donanım Destek Grubu'nun verdiği hizmetler kısaca işletim sistemi kurulumu, ofis paket programı kurulumu, bilgisayar ve çevre birimlerinin işletim sistemine tanıtılması olarak sıralanabilir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım Destek Grubu, Birimlerin istekleri doğrultusunda yazılım geliştirir ve kullanıma sunar. İhtiyaç halinde birimlere Paket Programlar alınmasını sağlar.

-->