ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


En az 10 adet seçimlik ders olmak koşuluyla 30 GTÜ kredisini (90-120 AKTS) ve dönem projesi çalışmasını başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 (GTÜ geçme notu: BB - AKTS geçme notu: C) genel not ortalamasını elde eden öğrencilere Mimarlık Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.

-->