ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

DERECE KOŞUL ve KURALLARI


  • En az 30 GTÜ kredisini ve bir proje dersini alarak başarıyla tamamlayan;
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 (GTÜ geçme notu: BB - AKTS geçme notu: C) genel not ortalamasını elde eden öğrencilere Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü tezsiz yüksek lisans derecesi verilir.

Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.

-->