ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
STEK 503 Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler
STEK 504 Doğrusal Sistem Kuramı
STEK 531 Analog Taktik Haberleşme Sistemi Kuramı X
X
X
STEK 543 Pasif Mikrodalga Cihazlar
STEK 544 Radar ve ELINT'e Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
STEK 547 Mikroşerit Antenler X
X
X
X
X
X
X
X
STEK 552 Sonar Sinyal İşleme
STEK 553 Havadan Bağımsız Enerji Sistemleri
STEK 563 İleri Makine Öğrenmesi X
X
X
X
X
X
STEK 564 Pekiştirmeli Öğrenme
STEK 567 Hedef Takibi ve Sensör Füzyonu X
X
X
X
X
STEK 573 Elektronik Harbin Temelleri X
X
X
STEK 581 Otonom Mobil Robotlar
STEK 585 Mekatronik Sistem Tasarımı X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->