ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELM 513 Elektromanyetik Teoride Analitik Regülarizasyon Yöntemleri ve Uygulamaları I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 514 Elektromanyetik Teoride Analitik Regülarizasyon Yöntemleri ve Uygulamaları II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 515 Mühendisler için Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 516 Elektromanyetik Problemler için Nümerik Yöntemler X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 518 Radyo Dalgalarının Yayılımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 522 İleri Analog Tümdevreler X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 531 Nanoelektronik X
X
X
X
X
ELM 556 İleri İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 561 Haberleşmenin Temelleri X
X
X
X
X
X
X
ELM 562 İstatistiksel İşaret İşleme X
X
X
X
ELM 567 Sayısal İşaret İşleme X
X
X
X
ELM 568 Görüntü İşleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 615 Mühendislik Problemlerinde Özel Fonksiyonlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 616 Anten Teorisi X
X
X
X
X
X
ELM 617 Olasılık Teorisi ve Rastgele Prosesler X
X
ELM 618 Monokromatik Elektromanyetizma için İntegral Denklemler X
X
X
ELM 619 Eletromanyetik Teoride İleri Konular X
X
X
X
ELM 623 Güç Sistem Analizi 1 X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 624 Fiziksel Büyüklüklerin Ölçümünde İleri Teknikler X
X
X
X
X
X
X
ELM 626 Güç Sistemlerinde Kalite ve Harmonikler X
X
X
X
X
X
ELM 627 Güç Sistemleri için Bilgisayarlı Analiz Metotları X
X
X
X
X
ELM 628 Elektrik Sürücüleri X
X
X
ELM 629 Güç Elektroniğinde İleri Konular X
X
X
ELM 630 Elektrikli ve Hibrid Elektrikli Araçlar X
X
X
ELM 631 İleri Düzey Numerik Hesaplama Yazılımları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 632 Elektronik Devre Analizinde İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 633 Enformasyon Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 634 BICMOS Devreler X
X
X
ELM 636 Kriptografi X
X
X
X
ELM 637 Endüstriyel Kontrol X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 638 Analog Filtre Tasarımı I X
X
ELM 639 Sayısal İletişim Sistemlerinde İleri Konular X
X
X
X
X
X
ELM 640 Analog Filtre Tasarımı II X
X
ELM 641 Konumlandırma Teknikleri X
X
X
X
ELM 642 İşaret İşleme için Makine Öğrenmesi X
X
X
ELM 643 İleri Elektromagnetik Alan Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 644 İleri Elektromagnetik Dalga Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 645 İleri Mikrodalga Elektroniği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 646 Plazma Olayı ve Elektronik Mühendisliğinde Plazma Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 647 Elektromanyetik Uyumluluk X
X
X
ELM 648 Bulanık Mantıkla Modelleme ve Kontrol X
X
X
X
X
X
X
ELM 649 İleri Mikrodalga Ölçüm Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 650 İleri Sayısal Sistem Tasarımı X
X
X
X
X
X
ELM 651 Sayısal Tümleşik Devre Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 652 Güç Sistemlerinde Reaktif Güç Kompanzasyonu
ELM 654 İleri Elektronik Devrelerin Simülasyonu X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 655 Doğrusal Olmayan İleri Elektronik Devreler X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 656 İleri Sayısal Tümleşik Devreler X
X
X
X
X
ELM 657 Uygulamalı Bilimlerde İleri C++ Kullanım Biçimleri I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 658 Uygulamalı Bilimlerde İleri C++ Teknikleri II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 661 Hesaplamalı Çıkarım ve Öğrenme X
X
X
X
X
ELM 663 Sayısal Haberleşme Sistemleri I X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 664 Sayısal Haberleşme Sistemleri II X
X
X
X
X
X
X
ELM 665 Kablosuz Optik Haberleşme X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 666 Telsiz Haberleşme X
X
X
X
X
X
X
ELM 667 Haberleşme İçin RF Sistem Tasarımı X
X
X
X
X
X
ELM 669 Öğrenme ve Esnek Hesaplamaya Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 670 Konveks Optimizasyona Giriş X
X
X
ELM 672 Simülasyon ve Modelleme için Nümerik Yöntemler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELM 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->