ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ÇMB 501 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler Laboratuvarı X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 502 Çevre Mühendisliğinde Temel Konular I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 503 Çevre Mühendisliğinde Temel Konular II X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 511 Çevre Bil. ve Müh. Enstrümantal Analiz Yöntemleri X
X
X
X
X
ÇMB 514 Çevre Sistemlerinde Proses Temelleri X
X
X
ÇMB 515 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 516 Su ve Atıksu Arıtmada Proses Kimyası X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 517 Çevre Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 518 Bilimsel Çalışmalarda İstatistiksel Metodlar X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 519 Organik Çevre Kimyası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 520 Çevre Mikrobiyolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 522 Elektrokimyasal Arıtma Prosesleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 523 Anaerobik Arıtma Teknolojileri X
X
X
X
X
X
ÇMB 524 Yeraltı Sularının Kirlenmesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 526 Atmosfer Kimyası X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 527 Hava Kirliliği Kontrol Teknolojileri X
X
X
X
X
X
ÇMB 528 Su Kimyası X
X
X
ÇMB 529 Atıksu Arıtma Teknolojileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 530 Araştırma Teknikleri
ÇMB 532 Maden Atıkları ve Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 533 Toprak ve Yeraltısuyu İslahı X
X
X
X
X
X
ÇMB 535 Atık Minimizasyonu ve Dönüşümü
ÇMB 536 Katı Atık Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 537 Suyun Yeniden Kullanım Teknolojisi ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 538 Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon ve Sayısal Yöntemler X
X
X
X
X
X
ÇMB 539 ARITMA ÇAMURLARI ve YÖNETİMİ X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 541 Çevre Mühendisliğinde Çoklu Kriterli Karar Verme Analizleri X
X
X
X
X
ÇMB 546 Mühendislikte Entegre Yönetim Sistemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 547 Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Dağılım X
X
X
X
ÇMB 548 Hava Kirliliği Ölçümü ve Analizi X
X
X
X
X
X
ÇMB 549 Ekserji ve Çevre X
X
X
X
X
ÇMB 550 Bütünleşmiş Havza Yönetimi X
X
X
X
X
X
ÇMB 552 Endüstriyel Ekoloji ve Döngüsel Ekonomi X
X
X
X
X
X
ÇMB 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 611 Hava Kalitesi Yönetimi
ÇMB 613 Filtrasyon Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 615 Atıksu Arıtım Kinetikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 616 Dezenfeksiyon ve Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Kontrolü X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 617 Çevre Toksikolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 618 İleri Atıksu Arıtımı: Azot ve Fosfor Giderimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 619 İyonlaştırıcı Radyasyon İle Arıtma Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 620 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 621 Su Kalitesi Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 623 Su Kirliliği Kontrolünde Fiziksel ve Kimyasal Prosesler X
X
ÇMB 624 Çevre Mühendisliğinde Moleküler Metotlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 625 Biyokütle ve Atık Teknolojileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 626 Alıcı Ortamlarda Ötrofikasyon X
X
X
X
X
X
ÇMB 627 Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 628 İleri Oksidasyon Prosesleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 637 Katalitik Membran Prosesler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 643 İç Ortam Hava Kalitesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 644 Çevredeki Nanopartiküller X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 645 Çevre Mühendisliğinde Termodinamik Uygulamalar X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 646 Biyolojik Proseslerde İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ÇMB 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->