ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİL 501 Programlama X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 502 Ayrık Matematik X
X
BİL 503 Bilgisayar Mimarisi X
X
X
X
X
X
BİL 504 İşletim Sistemleri X
X
BİL 505 Algoritmalar X
X
BİL 506 Bilgisayar Ağları X
X
X
BİL 507 Veri Tabanları X
X
X
BİL 508 Yazılım Mühendisliği X
X
X
BİL 511 Ayrık Matematikte İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
BİL 512 Oyun Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 513 İşletim Sistemlerinde İleri Konular X
X
X
X
X
BİL 521 Algoritma Analizi ve Tasarımı X
X
X
BİL 531 Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular X
X
X
X
X
BİL 536 Sayısal Tümleşik Devreler X
X
X
X
X
BİL 541 Büyük Veri Çözümleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 546 Yazılım Test Mühendisliği X
BİL 552 Makine Öğrenmesi X
X
X
BİL 553 Örüntü Tanıma X
X
X
X
X
BİL 556 Yapay Zeka X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 557 Veri Madenciliği X
X
X
X
X
BİL 558 Yapay Sinir Ağları(NN) ile Hesaplama X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 561 Bilgisayar Grafikleri X
X
X
X
X
X
BİL 562 Artırılmış Gerçeklik ve 3B Kullanıcı Arayüzleri X
X
X
X
X
X
BİL 563 Kullanıcı Arayüz Tasarımı X
X
X
BİL 564 Sayısal Görüntü İşleme X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 565 Bilgisayarla Görme X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 566 İnsan Bilgisayar Etkileşimi X
X
X
X
X
BİL 571 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 572 Bilgisayar Ağları Tasarımı X
BİL 573 Elektronik Ticaret X
BİL 574 TCP/IP Ağlarının Tasarım ve Analizi X
X
X
BİL 575 Kablosuz Ağlar X
X
X
X
BİL 582 Benzetim X
X
BİL 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 619 Bilgisayar Mühendisliği alanında özel konular X
X
X
X
X
X
BİL 621 Algoritmalarda İleri Konular X
BİL 622 Karmaşıklık ve Hesaplama Teorisi X
X
X
BİL 623 Çizge Algoritmaları ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 624 Sezgisel Optimizasyon X
X
BİL 625 Paralel Hesaplama Yöntemleri X
X
BİL 626 Simgesel Hesaplama X
X
X
X
BİL 627 Matematiksel Modelleme X
X
X
BİL 629 Algoritmalar ve Teorisi Alanında Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 637 Sayısal İşaret İşlemciler X
X
X
BİL 649 Yazılım Mühendisliği ve Sistemler Alanında Özel Konular X
X
X
X
X
BİL 651 Sezim ve Kestirim Kuramı X
X
X
X
X
X
BİL 654 Doğal Dil ve Konuşma İşleme X
X
X
BİL 655 Derin Öğrenme ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 657 Metin Madenciliği X
X
X
X
X
X
BİL 661 İleri Bilgisayar Grafikleri X
X
X
BİL 662 Bilgisayarla Animasyon X
BİL 666 Bilgisayarla Görmede Çok Kameralı Sistem Geometrisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 669 Bilgisayarla Görme Alanında Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 672 İleri Bilgisayar Ağları X
X
X
X
X
X
BİL 673 Veri ve Ağ Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 674 Ağ Protokolleri X
BİL 681 Çok Değişkenli Denetim Sistemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 682 Lineer Sistem Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 683 Nonlinear Sistemlerde Kontrol Kuramı X
X
X
X
X
X
BİL 685 Robot Kontrol Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 687 Doğrusal Olmayan ve Uyarlamalı Kontrolör Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
BİL 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->