ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SİB 501 Bilgi Güvenliği ve Kriptografiye Giriş X
SİB 502 Ayrık Matematik X
SİB 503 Olasılık Teorisi X
SİB 504 Bilgisayar Ağları X
SİB 505 Veri Yapıları ve Algoritmalar X
X
SİB 511 Ayrık Matematikte İleri Konular X
SİB 521 Algoritmalar ve Karmaşıklık Analizi X
X
X
SİB 531 Kodlama Teorisi X
X
X
X
X
SİB 532 Kriptografide İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 533 Simetrik Şifreleme Algoritmaları ve Güvenlik Analizleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 542 Siber Güvenlikte Kimlik Doğrulama X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 551 Bilgi Harbi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 552 Siber Güvenlik İçin Veri Madenciliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 562 Bilgi Güvenliği Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 569 Bilgi Güvenliğinde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 570 İşletim Sistemleri Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 572 Ağ ve Bilgi Güvenliği X
SİB 573 Etik Güvenlik Kırmaya Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 576 Sızma Tespiti ve Önleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 581 Yazılım ve Web Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->