ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JFM 511 Deformasyonların Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 512 Jeodezik Gözlemlerin Zaman Serileri Analizi ve Filtrelenmesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 513 İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Yasal Sorunlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 514 GPS Ölçme Tekniği I X
X
X
X
X
X
X
JFM 515 GPS Ölçme Tekniği II X
X
X
X
X
X
JFM 516 İleri GPS Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 517 Endüstriyel Fotogrametri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 518 Yersel ve Mimari Fotogrametri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 519 Uzaktan Algılamada Görüntü Analiz Teknikleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
JFM 521 Sayısal Fotogrametri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 523 Bilgisayar Görmesi ve Görüntü İşleme X
X
X
X
X
JFM 525 Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon Teknikleri X
X
X
X
X
X
JFM 526 Enterpolasyon, Filtreleme ve Kolakasyon Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
JFM 527 Panoramik Görüntü Elde Etme ve İşleme Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 532 Jeodezide Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
JFM 533 Lineer Modellerde Parametre Tahmini ve Hipotez Testleri X
X
X
X
X
X
JFM 534 Navigasyon Sistemlerinde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 535 GNSS Verilerinin Spektral Analizi X
X
X
X
X
X
X
JFM 541 Nümerik Çözüm Yöntemleri ve Programlama X
X
X
JFM 546 Java Programlama Dili ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
JFM 551 Coğrafi Veritabanı Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 552 Coğrafi Bilgi Bilimi ve Analiz Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 554 Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü Değişimi Tespiti İçin Modelleme Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
JFM 563 Harita Mühendisliğinde İnsansız Hava Aracı Teknolojisi X
X
X
X
X
JFM 591 Seminer I
JFM 592 Seminer II
JFM 599 Uzmanlık Alan Dersi
JFM 621 LIDAR Verilerinin İşlenmesi ve Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 622 Uzaktan Algılama ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 623 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
JFM 630 GPS ve Ataletsel Navigasyon Sistemlerinin Entegrasyonu X
X
X
X
X
X
X
JFM 641 Yüksek Duyarlıklı GNSS Jeodezisi X
X
X
X
X
JFM 642 InSAR Tekniğinin Yer Kabuğu Hareketlerinin İzlenmesinde Kullanımı X
X
X
X
JFM 643 Fiziksel Jeodezi ve Jeodinamikler X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 651 Kent Bilgi Sistemleri X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 652 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 653 Konumsal Veri Altyapısı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 654 Coğrafi Web Servisleri ve Birlikte Çalışabilirlik X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 661 Uzaktan Algılamada İleri Sınıflandırma Teknikleri
JFM 662 Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama Uygulamaları X
X
JFM 664 CBS'de ve Uzaktan Algılamada Programlama X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 667 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
JFM 668 Uzaktan Algılamada Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JFM 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->