ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KMB 511 Taşınım Olayları X
KMB 512 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme Uygulamaları X
X
X
X
X
KMB 514 Mühendislik Termodinamiği X
X
X
X
KMB 515 Yüzey Termodinamiği X
X
X
X
X
X
X
KMB 516 Yüzey Fizikokimyası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 517 Polimer Kimyası ve Teknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 519 Biopolimer I X
X
X
KMB 520 Gıda Teknolojisinde Özel Konular-1 X
X
X
KMB 521 Kimyasal Proses Mühendisliğine Giriş X
X
X
X
X
X
KMB 522 Akışkanların Reolojisi X
X
X
KMB 523 Kimya Mühendisliğinde Membran Prosesleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 524 Gıda Paketleme Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 525 Aseptik Gıda İşleme Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 527 Endüstriyel Araştırmalarda Planlama ve Optimizasyon X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 528 İstatistiksel Proses Kontrol X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 529 İstatistiksel Deneysel Analiz X
X
X
X
X
KMB 531 Gıda ve Kimya Mühendisliğinde Duyusal Analiz I X
X
X
X
X
X
KMB 532 Enerji Uygulamaları için Makine Öğrenmesi X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 542 Mikrokimyasal ve Mikroakışkan Sistemleri X
X
X
X
X
X
KMB 543 Termokimyasal Biyokütle Çevrim Prosesleri X
X
X
X
X
X
KMB 551 Hidrojen ve Yakıt Hücreleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 552 Gıda ve Kimya Mühendisliğinde Duyusal Analiz II X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 553 Konvansiyonel ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri X
X
X
X
X
KMB 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 611 İleri Taşınım Olayları X
X
X
X
X
KMB 612 Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı İleri Matematik X
X
X
X
KMB 613 Kimyasal Reaktör Tasarımında İleri Konular X
X
X
X
X
X
KMB 614 Kütle Transferi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 615 Moleküler Etkileşmeler ve Moleküler Özelliklerin Tespiti X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 616 Mikrodalga Kimyası ve Mikrodalga Enerjisinin Endüstriyel Uygulamaları X
X
X
X
X
X
KMB 617 İleri Gıda İşleme Mühendisliği X
X
X
KMB 618 Biyoenerji Sentezleri X
X
X
X
X
X
KMB 619 Gıda Muhafaza Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 620 Gıda Teknolojilerinde Özel Konular-2 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 621 Emülsiyon Polimerizasyonu X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 622 Elektrokimyasal Enerji Dönüşümü ve Mühendisliği X
X
X
X
X
KMB 623 Katalitik Reaksiyon Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 624 Kimya Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
KMB 625 Kimya Mühendisliğinde Proses Kontrol ve Endüstriyel Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 626 Polimerizasyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı X
X
X
X
X
X
KMB 627 İleri Elektrokimyasal Teknikler X
X
X
X
X
KMB 628 Katalizör Araştırmalarında Hesaplamalı Metotlar X
X
X
X
KMB 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
KMB 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
KMB 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->