ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DYB 511 Sonlu Elemanlar Yöntemi X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 512 Yapı Analizinde Matris Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 517 Zemin Yapılarında Nümerik Modelleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 519 Yapı Dinamiği X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 525 Geoteknik Deprem Mühendisliği
DYB 537 Deprem ve Rüzgar Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 541 Economic Decision Analysis X
X
X
X
X
X
X
DYB 550 Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 553 İleri Çelik Yapılar I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 554 İleri Çelik Yapılar II X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 560 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 570 Kıyı Mühendisliği X
X
X
X
DYB 582 Sismolojiye Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 587 Deprem Bölgelerinde Yerleşme X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DYB 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
DYB 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
DYB 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->