ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KİM 511 Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği X
X
KİM 517 Anorganik Kimyada Ayırma Yöntemleri X
X
X
X
X
X
KİM 524 Ametaller Kimyası X
X
X
KİM 526 Fosfazenler Kimyası X
X
X
KİM 528 Ftalosiyaninler ve Porfirinler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 529 Polimerik Biyomalzemeler X
X
X
X
X
X
X
KİM 550 Polimerlerin Özellikleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 563 Yüzey Kimyası X
X
X
X
X
X
KİM 566 Moleküler Reaksiyon Dinamiği X
X
X
X
X
X
X
KİM 567 Elektrokimyanın Teknolojik Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
KİM 568 Sıvı Kristaller X
X
X
X
X
X
KİM 570 İleri Biyokimya I X
X
X
X
X
X
KİM 571 İleri Biyokimya II X
X
X
X
X
X
KİM 580 İleri Analitik Kimya I X
X
X
X
X
KİM 581 İleri Analitik kimya II X
X
X
X
X
X
KİM 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
KİM 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
KİM 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
KİM 611 Spektroskopi ve Spektral Analiz X
X
X
X
X
X
KİM 613 NMR Teknikleri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
KİM 614 Temiz Kimyasal Sentezler X
X
X
X
X
X
KİM 615 İleri Anorganik Kimya I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 616 İleri Anorganik Kimya II X
X
X
X
X
X
X
KİM 617 Kimyasal Sensörler X
X
X
KİM 620 Kordinasyon Kimyası X
X
X
KİM 621 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları I X
X
X
X
X
X
KİM 622 Anorganik reaksiyon Mekanizmaları II X
X
X
X
X
X
X
KİM 623 Homojen Katalizörler X
X
X
X
X
X
KİM 624 Anorganik Polimerler I X
X
X
X
X
X
KİM 625 Anorganik Polimerler II X
X
X
X
X
X
KİM 630 Fotosensitizer Bileşiklerinin Kimyası X
X
X
X
X
KİM 632 Ligand Alan Teori X
KİM 640 İleri Organik Kimya I X
X
X
X
X
X
KİM 641 İleri Organik Kimya II X
X
X
X
X
KİM 644 Organik Reaksiyon Mekanizması I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 645 Organik Reaksiyon Mekanizması II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 646 Organik Kimyada Özel Sentezler X
X
X
X
X
KİM 647 Organik Kimyada Heterosiklik Bileşikler X
X
X
X
KİM 648 Organik Stereokimya X
X
X
X
X
X
KİM 650 Polimer Kimyası I X
X
X
X
X
X
KİM 651 Polimer Kimyası II X
X
X
X
X
X
X
KİM 652 Polimer Karakterizasyonu X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 654 Polimer Fotokimyası X
X
X
X
KİM 662 İleri Fizikokimya I X
X
X
X
X
X
X
KİM 663 İleri Fizikokimya II X
X
X
X
X
X
KİM 667 İleri Elektrokimya X
X
X
X
KİM 668 Kütle Spektrometresi ve Uygulamaları X
X
X
X
X
KİM 670 Endüstriyel Biyokataliz ve Biyodönüşüm X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 671 Enzim immobilize metodları X
X
X
X
X
X
KİM 672 Karbohidrat Kimyası X
X
X
X
X
X
KİM 673 Protein Kimyası X
X
X
X
KİM 674 Enzim Kinetiği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 680 Çevre Kimyası X
X
X
X
X
KİM 683 Elektroanalitik Kimya X
X
X
X
X
X
X
X
KİM 685 Kristal Yapı 1 X
X
X
KİM 686 Kristal Yapı 2 X
X
X
X
X
X
X
KİM 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
KİM 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
KİM 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->