ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KBRN 511 Biyosavunma X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 512 Biyoterörizm Ajanları ve Hastalıkları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 513 Biyosensörler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 514 Biyolojik İzleme ve Biyoremediasyon X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 515 Biyolojik Savunmada Mikrobiyal Enzimler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 516 Bulaşıcı Hastalıklar II: Viral Ajanlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 517 Biyolojik Ajanlara Karşı İmmünoglobilinler X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 518 Kimyasal ve Biyolojik Kirliliğin Temizlenmesinde Biyoteknolojik Yöntemler X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 519 Biyolojik Harp Ajanları ve Belirleme Teknolojileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 521 Kimyasal Sensörlere Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 522 Patlayıcıların Belirlenmesinde Genetiği Değiştirilmiş Mikroorganizmaların Kullanımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 523 Radyolojik Aygıtlar ve Nükleer Silahlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 524 Bakteri Metabolik Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
KBRN 525 Radyasyon ve Sağlık Fiziği X
X
X
X
KBRN 528 Tarımsal Biyoterörizm ve Biyoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 529 Savunma Alanında Nanoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 532 Radyasyonun Biyolojik Etkileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 534 Yüksek Patojen Organizmalarla Çalışmak için Biyogüvenlik Seviyesi 3 Laboratuvar Çalışma Prensipleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 537 Kimyasal Silah Ajanları, Zehirli Endüstriyel Kimyasallar ve Deteksiyon Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 538 Büyük Ölçek Antikor Üretimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 543 Toksikoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 545 Rekombinant DNA teknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KBRN 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->