ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BTEC 501 Biyoteknolojinin Temelleri
BTEC 502 Moleküler Biyoloji ve Genetik Regülasyonu
BTEC 503 Biyomalzemeye Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 504 İleri Bitki Fizyolojisi
BTEC 521 Biyoteknolojide Girişimcilik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 523 Biyoteknoloji İşletmeciliği
BTEC 526 Biyoteknolojide Fikri Mülkiyet,Patent ve lisans
BTEC 541 Sağlık Biyoteknolojisinin Temelleri
BTEC 542 Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Keşfi
BTEC 551 Genom Düzenleme Stratejileri
BTEC 552 Biomaterials in Biotechnology and Tissue Engineering X
X
X
X
X
X
X
BTEC 553 Sağlık Biyoteknolojilerinde Gen ve Kökhücre Tedavileri
BTEC 561 Biyoremediasyon
BTEC 562 Biyoproses Mühendisliği
BTEC 563 Enzim Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 565 Endüstriyel Biyoteknolojide Mikroorganizmalar
BTEC 571 Tohum Biyolojisi, Kalitesi ve Teknolojileri
BTEC 572 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Bitkiler
BTEC 573 Topraksız Tarım Teknolojileri
BTEC 574 İleri Bitki Besleme: Mineral ve Organik Gübreler ve Büyüme Uyarıcılar
BTEC 575 Bitki Genomiği
BTEC 576 Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 581 Sentetik Biyoloji ve Biyoteknoloji
BTEC 582 Yüksek Ölçekli Analiz Teknikleri
BTEC 584 Biyolojik Sistemlerde Sinyalleşme ve Bilgi İşleme
BTEC 591 Biyoteknolojide Seminerler - I
BTEC 593 Araştırma ve Yayın Etiği
BTEC 599 Uzmanlık Alan Dersi

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->