ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BTEC 503 Biyomalzemeye Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 504 İleri Bitki Fizyolojisi
BTEC 505 İleri Biyokimya X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 521 Biyoteknolojide Girişimcilik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 541 Sağlık Biyoteknolojisinin Temelleri
BTEC 542 Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Keşfi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 551 Genom Düzenleme Stratejileri
BTEC 552 Biomaterials in Biotechnology and Tissue Engineering X
X
X
X
X
X
X
BTEC 553 Sağlık Biyoteknolojilerinde Gen ve Kökhücre Tedavileri
BTEC 554 Biyosensörler X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 562 Biyoproses Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 563 Enzim Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 564 Protein Biyoteknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 565 Endüstriyel Biyoteknolojide Mikroorganizmalar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 571 Tohum Biyolojisi, Kalitesi ve Teknolojileri
BTEC 574 İleri Bitki Besleme: Mineral ve Organik Gübreler ve Büyüme Uyarıcılar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 576 Bitki Doku Kültürü ve Mikroçoğaltım X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 591 Biyoteknolojide Seminerler - I
BTEC 593 Araştırma ve Yayın Etiği
BTEC 599 Uzmanlık Alan Dersi
BTEC 601 İleri Biyoteknoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 602 Tarımsal Biyoteknoloji ve Küresel Gıda Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 603 Sentetik Biyoloji ve Biyoteknolojinin temelleri
BTEC 622 Biyoteknolojide Pazarlama
BTEC 623 Teknoloji Transferi ve Ticarileşme X
X
X
X
X
X
BTEC 643 Moleküler Farmakoloji X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 652 Adli Teknolojiler X
X
X
X
X
X
BTEC 653 Kişisel Tıp
BTEC 662 Gıda Biyoteknolojisinin Modern Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 671 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi ve Toleransı
BTEC 672 Biyofortifikasyon ve İnsan Sağlığı: Tarımsal,Genetik ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar
BTEC 673 Agrokimyasallar, Çevre ve İnsan Sağlığı
BTEC 676 Yararlı Toprak Mikroorganizmaları ve Mikrobiyal Gübreler
BTEC 677 Topraksız ve Dikey Tarım Teknolojileri X
X
X
X
X
X
X
X
BTEC 681 Sentetik Biyolojide Güncel Konular
BTEC 691 Biyoteknolojide Seminerler - I
BTEC 693 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve Metodolojisi
BTEC 699 Tez Çalışması X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->