ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MİT 511 Araştırma Yöntemleri X
X
X
MİT 519 Mimari Proje I X
X
MİT 520 Mimari Proje II X
X
MİT 521 Mekan Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 523 Mimarlıkta Psikoloji X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 524 Mimarlık Üzerine Paradigmalar X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 525 Mimarlık ve Kutsal Mekân Kavramı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 530 Kentsel Yenileme Yöntemi olarak Kentsel Tasarım X
X
X
X
X
X
X
MİT 531 Tasarım Kuram ve Yöntemleri X
X
X
X
X
MİT 532 Yapısal Sistemler X
X
X
X
X
MİT 533 Sürdürülebilir Mimarlık X
X
X
X
X
MİT 539 Kentsel Yenilemenin Sosyal Boyutu X
X
MİT 541 Yapı ve İnsan Sağlığı X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 542 Ekolojik Yapı Malzemeleri X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 543 Kentsel Yenilemenin Mekânsal Boyutu X
X
MİT 544 Enerji Etkin Yapı Tasarım Yöntemleri X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 562 Yapı Hatalarının Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 564 Konut Üretimi ve Teknolojisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MİT 565 Yapı Malzemelerinin Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Potansiyelleri X
X
MİT 566 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri X
X
X
X
X
MİT 572 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon X
X
X
X
X
X
X
MİT 581 Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı X
X
X
X
X
MİT 599 Dönem Projesi X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->