ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İŞL 501 İşletme Yönetimine Giriş X
X
X
X
İŞL 504 Yönetim ve Organizasyon X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 505 Bilim Metodolojisi X
X
X
X
X
X
X
İŞL 508 Araştırma Yöntem Bilim
İŞL 510 Dijital İş X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 511 Yönetim Bilişim Sistemleri
İŞL 512 Toplam Kalite Yönetimi X
İŞL 513 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi X
X
X
X
İŞL 516 E-Ticaret X
X
X
İŞL 517 Arge ve Yenilik Yönetimi X
X
X
X
X
X
İŞL 519 TKY’de Ölçme ve Değerlendirme X
İŞL 520 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 521 Stratejik Yönetim X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 524 İnsan Kaynakları Yönetimi X
X
X
X
X
X
İŞL 525 Örgütsel Davranış X
X
X
İŞL 529 Örgüt Kültürü ve Liderlik X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 530 Pazarlama İletişimi Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
İŞL 531 Pazarlama Yönetimi X
X
X
X
X
İŞL 534 Tüketici Davranışları X
X
X
X
X
X
İŞL 536 Üretim Yönetimi X
X
X
X
İŞL 537 Yöneylem Araştırması X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 538 Lojistik Yönetimi X
X
X
X
X
İŞL 539 Karar Destek Sistemleri
İŞL 541 Finansal Yönetim X
X
X
X
X
İŞL 544 Yönetim Muhasebesi X
X
X
X
X
X
İŞL 545 Maliyet Muhasebesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 548 İşletme Analizi X
X
X
X
İŞL 551 İşletmelerde Proje Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
İŞL 561 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 563 İş Yaşamında Etik X
X
X
X
İŞL 565 Personel Seçme ve Yerleştirme X
X
X
İŞL 569 İş Liderleri için Avrupa Birliği X
X
X
X
İŞL 573 Dijital Çağda Liderlik X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 574 İş Analitiği X
X
X
X
X
X
X
İŞL 583 Pazarlama Yönetimi X
X
X
X
İŞL 586 Toplam Kalite Yönetimi X
İŞL 590 Proje X
X
X
X
X
X
X
İŞL 601 İleri Araştırma Teknikleri I X
X
İŞL 602 İleri Araştırma Teknikleri II X
İŞL 611 Uluslararası İşletme Yönetimi X
X
X
X
X
İŞL 627 İnsan Kaynakları Stratejileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 629 Değişim Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 631 Örgüt Geliştirme X
X
X
X
İŞL 633 Örgüt Yapıları ve Tasarımı X
X
X
X
X
İŞL 638 Kurumsal Yönetim İlkeleri X
X
X
X
İŞL 639 Kurum Kültürü ve Liderlik X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 651 Pazarlama Düşüncesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 654 Tedarik Zinciri Yönetimi X
X
X
X
X
İŞL 656 Tüketici Davranışı Kuramları Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 657 Bilgisayar Destekli Kantitatif Karar Verme Teknikleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 659 Stratejik Marka Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 661 Örgüt Teorisi ve Felsefesi X
X
X
İŞL 671 Muhasebe Etiği X
X
X
X
X
X
İŞL 682 Lojistikte Güncel Konular X
X
X
X
X
İŞL 683 Kalite Yönetim Stratejileri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 685 Proje Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
İŞL 687 Değer Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
İŞL 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
İŞL 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
İŞL 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
SA 502 Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi X
X
X
X
X
SA 505 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi X
X
X
X
X
X
SA 507 Sağlıkta İş Ahlakı X
X
X
X
X
X
SA 520 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
SA 590 Proje X
X
X
X
X
X
X
SOS 571 Araştırma Semineri I X
X
X
X
SOS 572 Araştırma Semineri II X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->