ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SOS 501 Araştırma Yöntemleri ve Etik X
X
X
X
STB 537 Teknolojik Yenilik Yönetimi X
X
X
STB 541 Yönetim ve Organizasyon X
X
X
X
X
X
X
STB 605 Yakınçağ Türkiye Tarihinde Stratejik Sorunlar X
X
X
X
X
STB 608 Yakın Çağ Avrupa Tarihinde Stratejik Sorunlar X
X
X
X
X
X
X
X
STB 609 Türk Dış Politikasında Güncel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
STB 618 Siyaset Sosyolojisi
STB 647 Milli Yenilik Sistemleri X
X
X
STB 648 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme X
X
X
X
X
X
STB 649 Bilim ve Teknoloji Politikaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
STB 651 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası X
X
X
X
X
X
X
X
X
STB 654 Takım Yönetimi X
X
X
STB 667 Bilgi Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
STB 691 Seminer I X
X
STB 692 Seminer II X
X
X
X
STB 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->