ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İKT 501 Mikroiktisat X
X
X
İKT 504 Makroiktisat X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 505 Uygulamalı Ekonometri X
X
X
X
X
X
X
İKT 507 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 508 Uluslararası Para Teorisi ve Politikası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 513 Büyüme Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 514 Kalkınma Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 518 Zaman Serileri Analizi X
X
İKT 520 Çalışma Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 521 Matematiksel İktisat I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 522 Bölgesel İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 523 Dünya Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 524 Avrupa Birliği Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 527 Parasal İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 529 Yatırım Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 530 Kamu Maliyesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 540 Endüstriyel Organizasyon X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 560 Sosyal Politikalar X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 580 Mikro İktisat X
X
X
İKT 581 Makro İktisat X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 582 Uygulamalı Ekonometri X
X
X
X
X
X
X
İKT 583 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 584 Uluslararası Para Teorisi ve Politikası X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 585 Matematiksel İktisat I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 586 Matematiksel İktisat II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 587 Büyüme Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 588 Kalkınma Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 589 Zaman Serileri Analizi X
X
İKT 590 Kamu Maliyesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 591 Endüstriyel Organizasyon X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İKT 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->