ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UTF 503 Uluslararası Ticaret Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 504 Uluslararası Para Ekonomisi ve Sermaye Piyasaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 505 Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 507 Büyüme ve Kalkınma X
X
X
X
UTF 508 Araştırma Yöntem Bilim X
X
X
X
X
X
X
UTF 509 Finansal Ekonomi X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 510 İthalat-İhracat Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 511 Uluslararası Finans ve Yatırım X
X
X
X
X
X
X
UTF 512 İşletme İktisadı X
X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 513 Ticaret ve Finans Tarihi X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 515 Stratejik Analiz X
X
X
X
X
X
X
UTF 516 Türkiye Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 517 Şirketler ve Piyasalar X
X
X
X
UTF 518 Türk Ticaret ve Finans Tarihi X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 520 Serbest Bölgeler ve Ekonomik Entegrasyon X
X
X
UTF 523 Dünya Ekonomisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 525 E-Ticaret X
X
X
X
X
X
UTF 527 Ticari İletişim X
X
X
X
UTF 528 Uluslararası İşletmecilik X
X
X
X
X
X
X
UTF 539 Karar Destek Sistemleri X
X
X
X
X
X
X
UTF 541 Finansal Yönetim X
X
X
UTF 542 Finansal Kurumlar X
X
X
X
X
X
X
X
UTF 571 Araştırma Semineri I X
X
X
X
UTF 572 Araştırma Semineri II X
X
X
X
X
X
X
UTF 590 Proje X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->