ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
İKD 514 Meteoroloji ve İklim X
X
X
X
X
İKD 516 Hidroloji X
X
X
X
X
İKD 517 Paleoklimatolojide Özel Konular X
X
X
X
X
X
İKD 519 İklim Verilerinin İzlenmesi ve İstatistiksel Analizi X
X
X
X
X
İKD 520 Olağandışı Hava Olayları ve Doğal Afetler
İKD 521 Havacılık Meteorolojisi
İKD 523 İklim, Enerji ve Çevre
İKD 524 Doğal Sermaye Muhasebesi
İKD 526 İklim Değişikliği Uyum Önlemi: Yenilenebilir Enerji Kaynakları
İKD 527 İklim Değişikliğinde Güncel Konular

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda
-->