ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Çevre Mühendisleri; hava kirliliği kontrolü, endüstriyel temizlik, radyasyondan korunma, zehirli atık yönetimi, toksik malzeme kontrolü, su tedariği, atık su yönetimi, yağmur suyu yönetimi, katı atıkların yok edilmesi, halk sağlığı ve toprak yönetimi alanlarında görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.

-->