ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Programdan mezun olan öğrenciler, kendi işlerini kurabilecekleri gibi, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda araştırmacı ve yönetici olarak görev alabilirler.

-->