ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunları,

 • Kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar,
 • Kadastro çalışmaları, imar uygulamaları, kamulaştırma ve taşınmaz değerlemesi,
 • Büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi,
 • Karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel ve yapı inşaat projelerinin araziye uygulanması,
 • Yeryüzü hareketlerinin izlenmesi, mühendislik yapılarının kontrolü, deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi,
 • Uydulardan yararlanarak konum belirleme (GPS) ve araç takip sistemleri,
 • Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplanması ve işlenmesi,
 • Konumsal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması,
 • Yersel fotoğraflarla ve lazer tarayıcılarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi,
 • Yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması,
 • Konumsal verilerin ve haritaların internet ve mobil cihazlar aracığıyla sunumları,
konularında faaliyet gösteren harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler.

Mezunlar özel sektörde genel olarak; harita mühendislik bürolarında, çeşitli mühendislik ve altyapı hizmetlerinde faaliyet gösteren inşaat şirketlerinde, coğrafi bilgi sistemi üzerine faaliyet gösteren şirketlerde, yazılım şirketlerinde, mesleki cihazlara ilişkin satış ve servis hizmeti sağlayan firmalarda, gayrimenkul ve arsa arazi değerleme şirketlerinde istihdam edilebilmektedir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri kamu sektöründe ise başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan Tapu ve Kadastro, Karayolları, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Türkiye Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlarda; Harita Genel Komutanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşlardan MTA, DSİ, TPAO gibi genel müdürlüklere bağlı birimlerde; Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi kuruluşlarda, il ve ilçe belediyelerinde istihdam edilmektedirler.

-->