ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Kimya Bölümü yüksek lisans mezunları; yiyecek, ilaç, cam, tekstil, mikroelektronik, petrol ürünleri, çimento, seramik, polimer, boya, sabun, kozmetik ürünler, yağ, deterjan, içecek, demir ve çelik üreten firmalarda görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.

-->