ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Fizik bölümü yüksek lisans mezunları; araştırma veya tasarım, kalite kontrol veya test, matematiksel ve bilgisayarlı modelleme ile teknik ekipman satışı gibi alanlarda görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.

-->