ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans mezunları; tıbbi klinik ve laboratuarlar da dahil çeşitli ilaç, yiyecek ve medikal firmalardaki farklı pozisyonlarda görev yapabilirler. Ayrıca yüksek lisans derecesine sahip yeni mezunlar, ülke çapındaki pek çok üniversite veya enstitüde çeşitli araştırma, eğitim ve fakülte pozisyonlarına başvurabilirler.

-->