ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Bu programdan mezun olan adaylar moleküler biyoloji, kimya, fizik gibi temel bilimlere ve fotonik, elektronik ve malzeme bilimleri, biyoteknoloji, biyomühendislik gibi mühendislik bilimlerine dayanan disiplinler arası bir eğitim aldıkları için bu teknolojileri alt yapılarında kullanan savunma sanayi teknolojisi üreten özel ve devlet kurumları ve ilgili üniversite bölümlerinde çalışma ve araştırmacı olma yeterliliğine sahip olacaklardır.

-->