ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Programdan mezun olan öğrenciler, mimarlık disiplinindeki güncel uzmanlık alanları ile değişen ve gelişen yapı teknolojilerine dair edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi ile hem özel hem de kamu sektöründe yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda çeşitli kademelerde ve birimlerde mimar olarak görev alabilirler.

-->