ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


Strateji Bilimi mezunları; Dış İşleri Bakanlığı, ilgili devlet kurumlarında, danışmanlık firmalarında veya çeşitli kurumların stratejik yönetim bölümlerinde görev yapabilirler.

-->