ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ


İktisat bölümü mezunları; devlet kurumları veya özel sektörde ekonomist olarak çalışabilirler.

-->