ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Enstitünün bu programı ile Akıllı şehirler coğrafi veri altyapısı ve analitiği, Trafik mühendisliği ve yönetimi, Ulaşımda büyük veri yönetimi kent içi hareketlilik analizi, Akıllı Sistemler, Akıllı navigasyon, Akıllı ve Uyarlayıcı Aydınlatma, Sürdürülebilir Ulaşım Planlama ve Otopark planlama, Sıfır emisyon ulaşım ve Hava kalitesi izlenmesi, Otonom sistemler için GNSS, Lidar ve Sensör teknolojileri, Yapay Zeka ile akıllı şehir ve akıllı ulaşım alanlarında, mevcut yetkinlikler ile araştırma potansiyelini birleştirerek sektöre ve ulusal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunulacaktır.

 

Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım uygulama alanlarında uygulama ve araştırma ihtiyacı, yükseköğrenimde farklı disiplinlerden yetişen lisans mezunlarının kendilerini geliştirme taleplerinin de bir yansımasıdır. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (UTE) bünyesinde kurulan Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, farklı disiplinlerden gelen yeni mezunların ve/veya farklı kamu ve özel sektörlerde görev yapmakta olup uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sağlayacaktır.

-->