ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI


Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programında ALES ve yabancı dil notu aranmaz.

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programına başvuran adayların başarı notu mülakat sonuçları ile değerlendirilir. Adayların başvurduğu programa kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir.

  YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Yüksek lisans programlarına başvuracak öğrenciler, Türk Öğrenciler için geçerli olan Kabul ve Kayıt Şartlarına tabidir. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

  DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Öğrenci, kendi üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olmalıdır. Öğrencinin üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında kurumlararası anlaşma bulunmalıdır. Üniversite, öğrenciyi resmi yollarla ilgili değişim programına aday olarak göstermelidir. Öğrencinin kendi üniversitesi, başvuru evraklarını GTÜ Dış İlişkiler Ofisine gönderir. Başvurular, ilgili bölüm ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından değerlendirilir.

-->