ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI


Programa kabul edilecek öğrencilerde üniversitelerin dört yıllık Mimarlık bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programında ALES ve yabancı dil notu aranmaz.

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans programına başvuran adayların başarı notu mülakat sonuçları ile değerlendirilir. Adayların başvurduğu programa kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir.

-->