ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Bu programa kabul edilecek öğrenciler; üniversitelerin Mühendislik Fakültesi veya mühendislik bölümlerinin bulunduğu fakülteleri (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği gibi) ve Mimarlık Fakültesi lisans bölümleri (Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama gibi) lisans derecesine sahip olması gereklidir.

Programa kabul edilecek öğrencilerin ALES sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. YDS/YÖKDİL-İngilizceden en az 55 puan veya muadili geçerli bir sınavdan en az muadili bir puan veya GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Geçerli bir dil puanı veya muafiyet mevcut değilse, başvuru dönemi yapılacak olan GTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına girilmeli ve bu sınavdan 40 puan üzeri alınması durumunda ilgili program için yüksek lisans mülakat/giriş sınavına girilebilir. Mülakatta başarılı olan öğrenciler yüksek lisans programına ders döneminden başlayabilir.

GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları ve başvuru dönemi belirlenen senato esaslarına göre kabul ve kayıt şartları belirlenmektedir.

-->